burning Bilder of fortuitousness

bald: „Everything ´s a dinner, baby – that´s the truth.“

 

 

gestern: fein beobachtet

 

 

damals: „Run Luke, run!“

 

 

neulich: Betriebsversammlung

 

 

 

übermorgen: Wellness Spracherziehung

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

.